VI sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

m-01

Wójt Gminy Wiśniowa organizuje w dniu 29.03.2015 (niedziela)  wyjazd  na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbędą się w Kielcach i  zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Koszt wyjazdu to 10 zł (płatne w autobusie). Informacje i zapisy pod numerem telefonu 17 2775 063 wew. 16

http://www.targikielce.pl/pl/agrotech.htm


Spotkanie z rolnikami

W dniu 5 marca 2015 r. w Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbyło się spotkanie, którego celem było zapoznanie mieszkańców gminy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz zmianami w dopłatach bezpośrednich. Szkolenie odbyło się z inicjatywy wójta gminy Wiśniowa przy udziale zaproszonych gości w osobach: Marek Owsiany – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR w Rzeszowie, Renata Dziok-Jękot – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Paweł Midura i Naczelnik Biura Powiatowego ARiMR Wacław Pasternak. Szkolenie spotkało się się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.

 


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

studiumDyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej o godzinie 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


Pracownicy US Strzyżów pomogą złożyć PIT przez Internet

Nacz975044-pit-657-323elnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy współpracy Wójta Gminy w Wiśniowej, w ramach „AKCJI PIT za 2014 rok”, serdecznie zaprasza wszystkich chętnych w dniu 12 marca 2015 r. w godz. 9:00-14:00 w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej ( sala posiedzeń, II piętro )  do skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy sporządzeniu i wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego (PIT-37) za 2014 r.

 

Do złożenia zeznania za 2014 r. przez internet należy przygotować następujące dane:

  • PESEL i PESEL małżonka ( w przypadku wspólnego rozliczenia)
  • NIP ( jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza)
  • PESEL swoich dzieci w przypadku korzystania z ulgi na dzieci
  • Kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok
  • kwoty odliczeń przysługujących w ramach ulg za 2014 r. (zsumowane wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga internetowa, darowizny, ulga rodzinna)
  • Numer KRS wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w przypadku chęci przekazania 1%

a ponadto wszystkie informacje o dochodach osiągniętych w 2014 roku od płatników: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-40, PIT-8C

Uwaga: Pomagając przy sporządzeniu i wysłaniu zeznania, pracownicy Urzędu Skarbowego nie dokonują równocześnie weryfikacji dokumentów na podstawie których zeznanie jest sporządzane.


Informacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227Po długich pracach Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych nad statutami trzynastu sołectw gminy Wiśniowa 23 lutego br. odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy celem ich zatwierdzenia. Po ogólnej prezentacji statutów rozgorzała dyskusja, w trakcie której przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej odpowiadał na pytania sołtysów. Ostatecznie po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości jednogłośnie zostały przyjęte statuty sołectw.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXV/214/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 marca 2015r. do 30 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej o godzinie 1000.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
od wtorku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl