Informacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227Po długich pracach Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych nad statutami trzynastu sołectw gminy Wiśniowa 23 lutego br. odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy celem ich zatwierdzenia. Po ogólnej prezentacji statutów rozgorzała dyskusja, w trakcie której przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej odpowiadał na pytania sołtysów. Ostatecznie po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości jednogłośnie zostały przyjęte statuty sołectw.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXV/214/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 marca 2015r. do 30 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej o godzinie 1000.


V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Wiśniowa zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.
 Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 27 lutego 2015 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Wiśniowa.
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.


Bezpłatne szkolenie dla płatników PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowo – informacyjne organizowane dla płatników w siedzibie tut. Urzędu w dniu 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 8.30 w świetlicy (z korytarza na parterze schodami w dół). Temat spotkania: Płatnik PIT – zmiany od 2015 r.


Informacja z IV sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227Budżet Gminy Wiśniowa na 2015 rok został przyjęty. Uchwała została podjęta 30 stycznia podczas IV sesji Rady gminy Wiśniowa jednogłośnie 15 głosami.

Budżet w 2015 roku przekroczył kwotę 25 mln. zł w tym 1,1 mln przeznaczono na inwestycje. Tegoroczny budżet jest pierwszym od kilku lat budżetem zrównoważonym i nie zakładającym zaciągnięcia kredytu. Przewodniczący komisji budżetu i finansów w uzasadnieniu pozytywnej opinii o projekcie budżetu, stwierdził że rok 2015 jest rokiem oszczędności i zmniejszania zadłużenia gminy z uwagi na konieczność przygotowania się do nowego okresu budżetowania Unii Europejskiej. Zadania, które pojawiły się w budżecie są w większości przygotowywane pod pozyskanie środków unijnych.


Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
od wtorku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl