Badanie mammograficzne - 17 października 2015r. (sobota)
>> ZOBACZ PLAKAT <<

Gminne Święto Plonów - Różanka 23.08.2015
Zobacz galerię zdjęć

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Zachęcamy do adopcji bezdomnych psów

Bezdomne pieski znalezione na terenie gminy wciąż czekają na nowych właścicieli. Kontakt pod numerem telefonu 17 2775 063 wew. 16 (w godz. pracy urzędu).

 


Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa


Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2016.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Wnioski złożone po 10 października 2015 roku nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu”,
 4. Formularz wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Wiśniowa (pokój nr 9)  lub w serwisie internetowym www.wisniowa.pl.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wiśniowa

w sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 30, art. 33 ust.1 oraz art. 79 ust 1 w związku z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013r. 1235 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w dniu 18.09.2015r. Wójt Gminy Wiśniowa wydał postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu na środowisko dla przedsięwzięcia z wniosku firmy BAR – GUM II, Mariusz Bar, Markowa 201, 37-120 Markowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej oraz rozbudowa stacji paliw” zlokalizowanego w miejscowości Kożuchów.

Z treścią postanowienia, opiniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania w terminie od 23.09.2015r. do 14.10.2015r.


Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

odpadyGmina Wiśniowa wspólnie z P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie organizuje Jednorazową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Wiśniowa

 • stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki)
 • pozostałości budowlane z drobnych remontów inne niż niebezpieczne ( np. szyby okienne, okna, drzwi, pozostałości płytek )
 • części metalowe
 • wyposażenie domowe (wanny, umywalki, itp.)
 • opony

 Zbiórka odbędzie się przy trasie zbierania odpadów:

 • 05.10.2015r. – Jazowa, Kozłówek, Markuszowa, Oparówka
 • 06.10.2015r. – Wiśniowa, Pstrągówka, Szufnarowa, Jaszczurowa
 • 07.10.2015r. – Kalembina, Kożuchów, Niewodna, Różanka, Tułkowice

ZBIÓRKA NIE BĘDZIE OBEJMOWAŁA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO!!!

W tym zakresie należy zwrócić się indywidualnie do Urzędu Gminy! Tel. 2775063 wew. 20

Skorzystaj i uprzątnij swoje podwórko!


Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Wiśniowa.

imagesW dniu 23 września 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XI sesja Rady Gminy Wiśniowa.


 • Urząd Gminy Wiśniowa

  Adres: 38-124 Wiśniowa 150

  tel.: + 48 17 2775 063 lub +48 17 2775 062
  fax. +48 17 2775 901
  e-mail: gmina@wisniowa.pl

  BIP: http://bip.wisniowa.pl

  NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
  NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

  Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
  40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

  Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek 9:00-17:00
  od wtorku do piątku 7:00-15:00

  Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj


 • Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl