Mobilny punkt informacyjny

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) w pokoju nr 18 (Sala posiedzeń – II piętro)  Urzędu Gminy w Wiśniowej, w godz. 11:45 – 13:45 mobilny punkt informacyjny będzie udzielał indywidualnych i bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, stowarzyszenia i osoby fizyczne.


Konsultacje projektu programu współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn.: Program współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Wiśniowa oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzania lub wspierania wykonywania tych zadań.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118, z późn. zm.).

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wiśniowa, na bip.wisniowa.pl oraz na tablicach ogłoszeń.


Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2015.


Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

W dniu 21 września 2014 r.  na stadionie sportowym w Wiśniowej przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. W zmaganiach wzięło udział 11 drużyn (5 kobiecych i 6 męskich) oraz 7 drużyn młodzieżowych (3 kobiece, 4 męskie) z całego powiatu.  Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.  Na uznanie zasługuje postawa strażaków ochotników reprezentujących gminę Wiśniowa, którzy wywalczyli wysokie miejsca:

 • W grupie A
  • I miejsce – OSP Tułkowice
 • W grupie C
  • II miejsce – OSP Tułkowice
  • IV miejsce – OSP Różanka
 • W grupie MDP Chłopców
  • I miejsce  – OSP Wiśniowa


Setne urodziny Pani Stefanii Opoń z Tułkowic

6 sierpnia 2014 r. Pani Stefania Opoń z Tułkowic obchodziła 100-lecie urodzin. Przyjęcie urodzinowe odbyło się w Domu Strażaka w Tułkowicach w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz zaproszonych gości, a cała uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Dobrzechowie.


Projekt „Równi na rynku pracy”

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza młodzież w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jeżeli masz więcej niż 18 lat i mniej niż 25, nie masz pracy, nie uczysz się i nie szkolisz, nie masz również kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie, koniecznie weź udział w projekcie „RÓWNI NA RYNKU PRACY”


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl