Wyniki wyborów w Gminie Wiśniowa


Poszukiwany nowy dom dla dwóch piesków

Gdyby ktoś był zainteresowany przygarnięciem psa prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 2775 063.

DSC_0187              DSC_0190


Informacja

Gmina Wiśniowa informuje, iż w 2014 roku zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wiśniowa „.

W ramach tego zadania objęto zostało 18 gospodarstw, usunięto i unieszkodliwiono 38,82 Mg odpadów zawierających azbest na terenie gminy Wiśniowa.

Całkowity koszt zadania wyniósł 16 236,61 zł. zostało ono sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2873,08 zł
  2. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9262,13 zł
  3. Środki własne 4104,40 zł

XXXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Mobilny punkt informacyjny

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) w pokoju nr 18 (Sala posiedzeń – II piętro)  Urzędu Gminy w Wiśniowej, w godz. 11:45 – 13:45 mobilny punkt informacyjny będzie udzielał indywidualnych i bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, stowarzyszenia i osoby fizyczne.


Konsultacje projektu programu współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn.: Program współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Wiśniowa oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzania lub wspierania wykonywania tych zadań.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118, z późn. zm.).

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wiśniowa, na bip.wisniowa.pl oraz na tablicach ogłoszeń.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl