VIII uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniowa z okazji XXV –lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Wiśniowa

Zapraszam na VIII uroczystą sesję Rady Gminy Wiśniowa z okazji XXV –lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Wiśniowa, która odbędzie się 28 maja 2015 r.
o godz. 14.00
w sali sportowej Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom Gminy Wiśniowa.
 3. Wręczenie odznaczeń.
 4. Wystąpienia okolicznościowe.

 Przewodnicząca Rady Gminy

           Wanda Gąsior


Pozyskanie dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii

imagesSzanowni mieszkańcy Gminy Wiśniowa,

Konferencja, która odbyła się w dniu 07.05.2015r. nt. możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W związku z tym Wójt Gminy Wiśniowa przedstawia najważniejsze założenia dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii: elektrowni fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i innych, służących w szczególności do wytwarzania energii elektrycznej dla obiektów położonych w miejscowościach do 5 tys. Mieszkańców. Urządzenia np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła będą mogły być montowane na obiektach prywatnych, pod warunkiem że wytworzona przez nie energia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

imagesZgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Organizacja Plenerów Malarskich – Wiśniowa 2015″

Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2015 r.

Kwota dotacji: 10 000,00 zł


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku.

imagesZgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r.

Termin realizacji zadania: czerwiec – listopad 2015 r.

Kwota dotacji: 26 000,00 zł


Spotkanie w sprawie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii z funduszy UE

ulotka A3 jednostronna mWójt Gminy Wiśniowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców z terenu Gminy Wiśniowa na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji do odnawialnych źródeł energii, elektrowni fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i innych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 maja 2015r. tj. czwartek o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej. Informacje na plakatach, u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Wiśniowa.


VII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 8 maja 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali multimedialnej w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wiśniowa.


STOP wypalaniu traw na wiosnę!

AindeksRiMR po raz kolejny prowadzi kampanię wymierzoną przeciwko wypalaniu suchych traw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do mieszkańców obszarów wiejskich, ale i także do całej opinii publicznej o zaprzestanie tego zabójczego procederu. Niestety co roku pojawiają się podpalacze. Często powodem ich działania jest przesąd o nieszkodliwości tego procederu, a nawet rzekomym dobrym wpływie spalonej roślinności na jakość gleb. Nie zniechęcają i nie odstraszają ich informacje, że w wyniku pożarów traw co roku giną ludzie i zwierzęta, a wiele gruntów jałowieje. Nie robi na nich wrażenia, iż ogień  trawi dobytek, a jego gaszenie niepotrzebnie angażuje zawodowych i ochotniczych strażaków w całej Polsce i inne służby.


 • Urząd Gminy Wiśniowa

  38-124 Wiśniowa 150
  woj. podkarpackie

  tel. + 48 17 2775 063 lub +48 17 2775 062
  fax. +48 17 2775 901
  e-mail: gmina@wisniowa.pl

  BIP: bip.wisniowa.pl

  NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
  NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

  Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
  40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

  Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek 9:00-17:00
  od wtorku do piątku 7:00-15:00

  Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

  Linki


     

     

  Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl