Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2015

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2015.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2015r.

Szczegóły naboru wraz z dostępnymi dokumentami na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/zabytki/dotacje


IV sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Dyżury pełnione w związku z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, iż w poszczególnych miejscowościach będą pełnione dyżury podczas których mieszkańcy będą mogli złożyć deklaracje o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015.

Jednocześnie będą rozdawane pakiety worków i naklejek do segregacji odpadów.  Dyżury będą pełnione w godzinach od 8:00 do 16:00 wg poniższego harmonogramu:

 1. Jaszczurowa 07.01.2015r. –  Dom Ludowy
 2. Jazowa 07.01.2015r. –  Dom Ludowy
 3. Kalembina 07.01.2015r. –  Dom Ludowy
 4.  Kozłówek 08.01.2015r. – Dom Ludowy
 5. Kożuchów 08.01.2015r.  – Dom Ludowy
 6. Markuszowa 08.01.2015r. – Dom Ludowy
 7. Niewodna 09.01.2015r. – Dom Ludowy
 8. Oparówka 09.01.2015r. – Dom Ludowy
 9.  Pstrągówka 09.01.2015r.  – Dom Ludowy
 10. Różanka 12.01.2015r. –  Dom Ludowy
 11. Szufnarowa 12.01.2015r. – Budynek Sołecki
 12. Tułkowice 13.01.2015r. – Dom Ludowy
 13. Wiśniowa 13.01.2015r. Gminny Ośrodek Kultury

 


Informacja z III sesji Rady Gminy Wiśniowa

III sesję Rady Gminy Wiśniowa zdominowały zagadnienia dotyczące współdziałania gminy Wiśniowa z innymi samorządami gmin. Pierwsza z uchwał dotyczyła współpracy gminy Wiśniowa z rzeszowską izbą wytrzeźwień w zakresie przyjmowania w izbie osób w stanie nietrzeźwości, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. Druga uchwała dotyczyła współpracy gminy Wiśniowa i gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Współdziałanie między gminami polegać będzie na odbieraniu i oczyszczaniu ścieków z części budynków z Cieszyny zlokalizowanych przy granicy z Wiśniową. Szczegółowe ustalenia oraz koszty ponoszone przez samorządy w związku ze współdziałaniem zostaną określone w odrębnych porozumieniach.


Zawiadomienie o udzieleniu dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych, postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.


Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Gminy w Wiśniowej.

PONIEDZIAŁEK  9:00 – 17:00
WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK  7:00-15:00


III sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się III sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
od wtorku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl