Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu 18.02.2016 w Ośrodku Zdrowia w Wiśniowej 136 w godzinach od 13:00 do 17:00 odbędą się Komputerowe badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (17) 277-50-15, do dnia 18.02.2016
Koszt badania komputerowego: 5 zł. 
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.


Informacja z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_022727 stycznia br. odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa zwołana na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa. Tematyka sesji została zdominowana przez porozumienia z innymi samorządami tj:

– Powiatem Strzyżowskim na wspólną realizację zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie powiatu strzyżowskiego

 • Gminą Wielopole Skrzyńskie na wspólną realizację zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 • Powiatem Strzyżowskim w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania i realizacji przez Gminę Wiśniowa prac społecznie użytecznych
 • Gminą Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Ponadto Rada Gminy obradowała nad kryteriami rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum oraz przystąpiono do opracowania „Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece „Szufnarówka” w miejscowości Wiśniowa


Informacje o kryteriach rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa


Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


Informacja z XIV Sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227Budżet gminy Wiśniowa na 2016 r. został uchwalony. Radni podczas XIV sesji jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową oraz uchwały okołobudżetowe. Budżet jest zrównoważony i nie uwzględnia planowanych kredytów. Wśród zadań gospodarczych na 2016 r. w budżecie gminy znalazły się:
Remonty dróg przy współudziale środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekty na budowę oświetleń drogowych, chodników oraz dofinansowanie do budowy chodników przy drogach wojewódzkich.
Wójt dziękując wszystkim za prace nad projektem uchwały budżetowej wspomniał, że do realizacji w trakcie roku budżetowego mogą zostać wprowadzone inne zadania w zależności od możliwości pozyskania środków unijnych. Przyjęty budżet spełnia wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto radni uchwalili Strategię Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025, stanowiącą główny dokument planistyczny gminy.


Apel do kierowców o umożliwienie przejazdu pługopiaskarce

599Szanowni kierowcy

Zwracamy się do was z prośbą, aby widząc jadąca pługopiaskarkę, umożliwić jej przejazd jak również włączenie się do ruchu. Od tego zależy sprawność i szybkość naszej interwencji przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg. Pamiętajmy też, że działania służby drogowej mają na celu zminimalizowanie skutków opadów śniegu i występowania śliskości.

Drogowcy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – ds. obsługi kancelaryjnej

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Tęczar zam. Markuszowa.


 • Urząd Gminy Wiśniowa

  Adres:
  Urząd Gminy Wiśniowa
  38-124 Wiśniowa 150

  tel.:  +48 17 2775 063
                 +48 17 2775 062
                 +48 17 2775 023
  fax. +48 17 2775 901

  e-mail: gmina@wisniowa.pl

  BIP: http://bip.wisniowa.pl

  NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

  Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
  40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

  Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek 9:00-17:00
  od wtorku do piątku 7:00-15:00

  Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj


 • Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl