Setne urodziny Pani Stefanii Opoń z Tułkowic

6 sierpnia 2014 r. Pani Stefania Opoń z Tułkowic obchodziła 100-lecie urodzin. Przyjęcie urodzinowe odbyło się w Domu Strażaka w Tułkowicach w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz zaproszonych gości, a całą uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Dobrzechowie.


Projekt „Równi na rynku pracy”

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza młodzież w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jeżeli masz więcej niż 18 lat i mniej niż 25, nie masz pracy, nie uczysz się i nie szkolisz, nie masz również kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie, koniecznie weź udział w projekcie „RÓWNI NA RYNKU PRACY”


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


Wnioski w sprawie przyznania stypendium oraz na wyprawkę szkolną

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/15 są do odebrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej w godz. od 700 – 1500.  Termin  składania wniosków : 1 – 15 września 2014 r.

Wnioski na wyprawkę szkolną można składać do dnia 15 września 2014 r.   u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Informuje, że w dniu 06.08.2014r rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata
Panią Gabrielę Buczek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szufnarowej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Szufnarowej ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej

38-124   Wiśniowa

2. Stanowisko:    nauczyciel języka angielskiego

3. Wymiar wakatu:  10 godzin

4. Wymagania związane ze stanowiskiem :


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl