Debata mieszkańców Gminy Wiśniowa

8 grudnia 2017 UG Wiśniowa 0

Gmina Wiśniowa wraz z Fundacją Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacją im. Jana Grudysza zorganizowały otwarte spotkanie i debatę mieszkańców Gminy Wiśniowa w dniu 5 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Wiśniowej. Spotkanie było jednocześnie [więcej…]

Kredyt na instalację OZE dla uczestników Projektu

29 listopada 2017 UG Wiśniowa 0

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Strzyżowie oddział w Wiśniowej dysponuje możliwością udzielenia kredytu na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla uczestników Projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”. Zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkie informację [więcej…]

No Picture

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku

23 listopada 2017 UG Wiśniowa 0

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  I  SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2018r. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy [więcej…]

Informacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa

23 listopada 2017 UG Wiśniowa 0

Ostatnią sesję Rady Gminy zdominowały uchwały oświatowe. Rada Gminy przyjęła uchwały stanowiące akty założycielskie dla ośmioletnich szkół podstawowych w Jaszczurowej, Markuszowej, Różance, Szufnarowej i Wiśniowej. Ponadto Rada zatwierdziła uchwały około budżetowe w tym zatwierdzenie taryf [więcej…]