Gmina Wiśniowa zaprasza do Kozłówka i Jazowej

20 kwietnia 2017 UG Wiśniowa 0

Gmina Wiśniowa wraz z iTV Południe tworzy cykl filmików przedstawiających gminę Wiśniowa, jej miejscowości i okolice pn. „Gmina Wiśniowa zaprasza”. Chcemy zaprezentować nasz region, jako atrakcyjną przestrzeń otwartą dla turystów i artystów, obszar przyjazny mieszkańcom i gościom. Zapraszamy do naszej [więcej…]

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa

3 lutego 2017 UG Wiśniowa 0

  Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa   I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w [więcej…]

Informacja z XXIV oraz XXV sesji Rady Gminy Wiśniowa

30 listopada 2016 UG Wiśniowa 0

W związku z otwarciem 1 października Posterunku Policji w Wiśniowej podczas czwartkowej XXIV Sesji Rady Gminy Wiśniowa radni spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji p. Pawłem Owińskim oraz Kierownikiem Posterunku p. Marcinem Jajko, którzy zapoznali zebranych ze strukturą organizacyjną i [więcej…]

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

4 października 2016 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE organizowane przez Biuro Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w dniu 11.10.2016 r. (godz.11:00) dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego [więcej…]

Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

26 września 2016 UG Wiśniowa 0

Gmina Wiśniowa wspólnie z P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie organizuje: Jednorazową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych  z terenu Gminy Wiśniowa stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki) pozostałości budowlane z drobnych remontów inne niż niebezpieczne [więcej…]

Odnawialne źródła energii (OZE) – Informacje

19 sierpnia 2016 UG Wiśniowa 0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa, W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE , informuję [więcej…]

Sprawozdawczość z mikroinstalacji prosumenckich

9 czerwca 2016 UG Wiśniowa 0

W związku z obowiązkiem sprawozdawczości wytwórcy danej mikroinstalacji prosumenckiej z wytworzonej i sprzedanej ilości energii elektrycznej wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucji z mikroinstalacji, udostępniony zostaje dla wszystkich biorących udział  w zrealizowanym [więcej…]