O gminie

herb1Gmina Wiśniowa powstała w 1973 roku i obejmuje 13 sołectw: Jaszczurowa, Pstrągówka, Wiśniowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Oparówka, Markuszowa, Tułkowice, Różanka, Niewodna, Szufnarowa i Kożuchów.

Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód od Rzeszowa – głównego miasta regionu, należy do powiatu strzyżowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 8 329 ha. Stanowi to 0,5% powierzchni województwa podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Liczy 8,5 tys. mieszkańców. Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Rzeszów-Jasło. Dobre połączenia zapewnia komunikacja autobusowa na trasie Rzeszów – Krosno, do przejęcia granicznego w Dukli, Rzeszów-Jasło, Rzeszów – Iwonicz, Rzeszów – Wielopole Skrzyńskie – Ropczyce – Dębica, a także linie lokalne.

W Wiśniowej działa Ośrodek Kultury, który stanowi centrum rozrywki, edukacji i kultury w gminie. Działają przy nim zespoły muzyczne, kółka plastyczne dla dzieci, biblioteka, chór męski oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia”, który promuje folklor i kulturę regionalną.

Miejscowość Wiśniowa jest usytuowana w malowniczym miejscu, będącym częścią Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego oraz Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parkuwisniowa Krajobrazowego. Z najwyżej położonych punktów Wiśniowej rozciąga się piękny krajobraz Pogórza, widok na Bramę Frysztacką, góry: Chełm ( 528 m n.p.m.) i Bardo, a także , przy dobrej pogodzie – widok na Tatry. A w dolinie – rzeka Wisłok, szachownica pól, bezmiar łąk i niepozorna wieś będąca centrum Gminy Wiśniowa.

Skąd nazwa Wiśniowa? Otóż, nie jest to nazwa kulturowa, pochodząca od miejsca uprawy drzew owocowych, a dzierżawcza – od imienia Wysz. Wiśniowa w VII, VIII I IX wieku stanowiła terytorium osiedleńcze Chorwatów (Wyszów). Po przyłączeniu do państwa Piastów, stała się własnością królewską i książęcą, od XII do XV wieku należała do rodu Bogoriów. W 1867 r. Wiśniowa została sprzedana Franciszkowi Mycielskiemu, który znacznie przyczynił się do rozwoju wsi pod względem kulturalnym i rolniczym. Od 1988 r. działa Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego, założone przez p. Andrzeja Szypułę. Miłośnicy historii i sztuki od kilku już lat organizują na skalę ogólnopolską plenery malarskie „Wiśniowa pachnąca malarstwem”.

palacW Wiśniowej znajduje się Zespół pałacowo – parkowy (Mycielskich), w skład którego wchodzą: Pałac z przełomu XVII , XVIII wieku , barokowa oficyna z XV w., oraz zabytkowy park z wieloma pomnikami przyrody oraz urokliwą aleją grabową. To miejsce stanowi specyficzną przystań refleksji, zadumy nad historią, pięknem przyrody, jest natchnieniem dla artystów, czarując urodą i wyjątkową atmosferą.

Walory krajobrazowe obszaru gminy Wiśniowa, stwarzają duże możliwości rozwoju turystyki. Gmina Wiśniowa bogata jest w wiele atrakcji turystycznych, które zachęcają głównie do rowerowych i pieszych wędrówek szlakami turystycznymi oraz do uprawiania agroturystyki.