Zawiadomienie w sprawie udzielenia dotacji

19 września 2018 UG Wiśniowa 0

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie [więcej…]

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. prowadzących chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź

13 września 2018 UG Wiśniowa 0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13s ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [więcej…]

Żłobek Samorządowy

13 września 2018 UG Wiśniowa 0

W okazałym kompleksie edukacyjno- wychowawczo- sportowym w Wiśniowej przybył kolejny potrzebny obiekt, w którym od trzech miesięcy funkcjonuje Żłobek Samorządowy. W dniu 10.09.2018r. dokonane zostało oficjalne otwarcie i poświęcenie tego miejsca. Inicjatywa powstania tej placówki [więcej…]