Informacja dla uczestników projektu z OZE

5 września 2018 UG Wiśniowa 0

  Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”  nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17   Szanowni Państwo, W [więcej…]