Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”

30 października 2019 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. [więcej…]

XII sesja Rady Gminy Wiśniowa

10 października 2019 UG Wiśniowa 0

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wiśniowa. [więcej…]

Gminne przewozy o charakterze użyteczności publicznej

9 października 2019 UG Wiśniowa 0

Gmina Wiśniowa otrzymała dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowa została podpisana przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart oraz Wójta Gminy Wiśniowa Marcina Kut. Dofinansowanie przekazywane będzie jako [więcej…]