No Image

Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

31 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

Uprawa konopi włóknistych na ternie gminy Wiśniowa

31 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Urząd Gminy w Wiśniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XVII/280/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w Województwie Podkarpackim dla Gminy Wiśniowa ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości 30 ha.

XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

20 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Wręczenie zaświadczenia o wyborze  na [więcej…]

Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej

3 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję konkursową, postanowił udzielić dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych