Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

13 kwietnia 2022 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych. ZBIERANE BĘDĄ: stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki, duże ogrodowe zabawki, wózki dziecięce), pozostałości budowlane z drobnych remontów (np. szyby okienne, okna, [więcej…]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku

12 kwietnia 2022 UG Wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na powierzenie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w 2022 roku. 1. Rodzaj zadania: Zadania w zakresie [więcej…]