Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Gminy Wiśniowa

22 lipca 2022 UG Wiśniowa 0

Gmina Wiśniowa w dniu 21 lipca 2022r. w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa” podpisała umowę na usługę „Pełnienie nadzoru i dozoru polegające na: Sprawowaniu nadzoru i [więcej…]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

7 lipca 2022 UG Wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku 1. Rodzaj zadania: Zadania [więcej…]