Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku

28 listopada 2022 UG Wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn.zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom [więcej…]

Zebranie Wiejskie sołectwa Kalembina

25 listopada 2022 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia mieszkańców sołectwa Kalembina, że w dniu 28 listopada 2022 (poniedziałek) o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Kalembinie odbędzie się Zebranie Wiejsckie sołectwa Kalembina z następującym porządkiem obrad:

Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpoczęta!

3 listopada 2022 UG Wiśniowa 0

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w  ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów [więcej…]