Ankieta – badanie opinii społecznej w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

21 września 2023 UG Wiśniowa 0

Na prośbą Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli zamieszczamy na stronie internetowej urzędu gminy odsyłacz umożliwiający wypełnienie ankiety dot. badania opinii społecznej w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 [więcej…]

LIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

8 września 2023 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. [więcej…]

Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”

5 września 2023 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. [więcej…]