Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych

30 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

Regulamin otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty [więcej…]

No Image

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa na rok szkolny 2024/2025

17 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 607/2024 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 5 stycznia 2024 Terminy [więcej…]

LVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

12 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.  Proponowany porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia [więcej…]