Odbiór odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że odpady komunalne powstałe z działalności gospodarczej (tj. szkoły, instytucje, sklepy, firmy – które posiadają indywidualne umowy z P.H.P.U. Zagroda) będą odbierane co dwa tygodnie w piątek począwszy od 12 stycznia 2018 r.