VII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na VIII kadencję sołtysom z terenu gminy Wiśniowa.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup ambulansu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Strzyżowie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2019r. dotyczącej zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2019 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Strzyżowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody – drzew z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Wiśniowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Kozłówek.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata  2019-2023”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2025”.
 19. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek

 

Transmisja na żywo z sesji:

Sesje Rady Gminy