Informacja Sanepidu o środkach do dezynfekcji i ulotki informacyjne dla powodzian

Sanepid Strzyżów informuje, że dysponuje chloraminą do dezynfekcji zalanych studni i mieszkań w razie potrzeby  zamawiać pod numerem tel. 17 2761152

Dodatkowo w  sobotę i niedzielę pełniony jest dyżur pod telefonem numer:  509 218 620. W dni wolne od pracy kontaktować się z Dyrektorem Panem Z. Sarna tel. 602 317 590

 

MIESZKAŃCY  POWIATU  STRZYŻOWSKIEGO  –  UWAGA!!!

W związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie naszego powiatu informuję, iż po otrzymaniu zgłoszeń o wystąpieniu podtopień budynków czy też zalaniu studni, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie udostępnia nieodpłatnie środki przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń i studni.

Poniżej podajemy informacje dotyczące postępowania w przypadku zalania pomieszczeń, studni oraz zaleceń przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia podtopień i powodzi: