Publiczny przetarg ustny ( licytacja)

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

  PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 21 lipca 2020r.
1Ciągnik Ursus c 360 RSRT035197912 450,001 300,00900
2Ciągnik Ursus c 360 RZT658719854 650,00500,00930
3Kombajn zbożowy Bizon 1 VIN45167198411 100,001 200,001000
4Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN44744198417 850,001 800,001030
5Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610198732 250,003 300,001100
6Kosiarka rotacyjna 12 430,00250,001130
7Kosiarka rotacyjna 22 430,00250,001200
8Prasa wysokiego zgniotu 119855 733,00600,001300
9Prasa wysokiego zgniotu 219855 733,00600,001330
10Siewnik zbożowy19969 954,001 000,001400
  Przetarg w dniu 22 lipca 2020r.  
11Pług trzyskibowy 11997840,00100,00900
12Pług trzyskibowy 21997840,00100,00930
13Pług trzyskibowy 31997840,00100,001000
14Pług trzyskibowy 41997840,00100,001030
15Kultywator1 420,00150,001100
16Sadzarka do ziemniaków1996714,00100,001130
17Beczka na wodę 1; 1000 L552,0060,001200
18Beczka na wodę 2 ;1000 L196,0020,001300
19Beczka na wodę 3 ;4500 L stalowa1966756,0080,001330
20Przyczepa RZI259P19874 064,00400,001400
  Przetarg w dniu 23 lipca 2020r.  
21Przyczepa RZI260P19874 064,00400,00900
22Przyczepa RZA939P1979774,00100,00930
23Rozrzutnik obornika 119861 758,00200,001000
24Rozrzutnik obornika 219861 758,00200,001030
25Opryskiwacz 11 853,00200,001100
26Opryskiwacz 21 853,00200,001130
27Ładowacz Cyklop19874 284,00500,001200
28Kopaczka elewatorowa 119801 008,00100,001300
29Kopaczka elewatorowa 219801 008,00100,001330
30Glebogryzarka252,0030,001400
  Przetarg w dniu 24 lipca 2020r.  
31Brona ciężka966,00100,00900
32Szafka na odzież metal.szt.62 520,00300,00930
33Beczka na paliwo 200 L104,0010,001000
34Agregat uprawowy +wał strunowy2 993,00300,001030
35Wyorywacz do buraków237,0030,001100
36Podbieracz pokosów1989270,0030,001130
37Samochód Ford transit19985 400,00600,001200

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa
na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 17 lipca 2020r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 15 i 16 lipca 2020r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Wiśniowa, dnia 29.06.2020r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń

w dniach 06.07.2020r. do 20.07.2020r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut