Apel do mieszkańców – nie palmy śmieci

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa,

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Wiśniowa dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów jest najgorszą i najbardziej szkodliwą zarówno dla zdrowia jak i dla środowiska formą „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów w piecach domowych jest przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które bardzo negatywnie wpływają zarówno na zdrowie człowieka jak i na środowisko. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie takich zanieczyszczeń są dzieci. Szkodliwe substancję wytwarzane podczas spalania śmieci są przyczyną licznych chorób układu oddechowego i coraz liczniejszych alergii.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wykonują pracę 7 dni w tygodniu, reagując na zgłoszenia istotnych zanieczyszczeń środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach „ kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Wójt

Marcin Kut