Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Od 12 do 24 listopada br. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które spisane zostały w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie byłą pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in.: miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym  jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99