Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie przypomina, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych środków na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Szczegóły w załączonym piśmie:

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Rzeszowie

 

 

 

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin.
W strefie klimatu umiarkowanego ok. 78% gatunków roślin kwitnących to rośliny owadopylne. Prawidłowe zapylenie nie tylko powoduje wzrost plonowania roślin, ale także poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych środków na obszary
i obiekty niebędące celem zabiegu.

Nieprawidłowo wykonane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu środków owadobójczych, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i inny zapylaczy.

Aby nie spowodować zatrucia pszczół, wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania
  na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń
  lub pozwoleń na handel równoległy;
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie, uwzględniając zasady i ograniczenia wynikające z treści etykiety danego środka
  (m.in. stosowanie środka ochrony roślin po oblotach pszczół, zakaz stosowania środków ochrony roślin na roślinach uprawnych w czasie kwitnienia, w miejscach gdzie występują kwitnące chwasty oraz na roślinach pokrytych spadzią);
 • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
 • w trakcie wykonywania zabiegu zachować odpowiednią odległość od pasiek
  (minimum 20 m);
 • przestrzegać okresów prewencji;
 • współpracować z pszczelarzami w celu uniknięcia zagrożeń dla pszczół;
 • wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym badaniem stanu technicznego i skalibrowanym, przy prędkości wiatru nie większej niż 4 m/s.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (adres strony internetowej: http://piorin.gov.pl/pk-struktura/pk-ot/ ).

Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
tel. 17 85 00 370,  fax 17 85 00 371
wi-rzeszow@piorin.gov.pl
piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/