Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Decyzja w sprawie stwierdzenia przydatności do spożycia pod względem mikrobiologicznym wody z wodociągu Szkoły Podstawowej Pstrągówka 128.