Dostosowanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej do prowadzenia działań w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności”

W październiku zakończyła się realizacja zadania p.n. Dostosowanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej do prowadzenia działań w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. W ramach projektu została wyremontowana część pomieszczeń  biblioteki oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025