Drugi publiczny przetarg ustny (licytacja)

Wiśniowa, dnia 29.07.2020r.

P.2632.2.2020.FP

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

  DRUGI  PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 18 sierpnia 2020r.
1Ciągnik Ursus c 360 RSRT035197910 380,001 200,00930
2Kombajn zbożowy Bizon 1 VIN4516719849 250,001 000,001000
3Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN44744198414 900,001 500,001030
4Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610198726 900,003 000,001100
5Kosiarka rotacyjna 11 620,00200,001130
6Kosiarka rotacyjna 21 620,00200,001200
7Prasa wysokiego zgniotu 119853 822,00400,001300
8Prasa wysokiego zgniotu 219853 822,00400,001330
9Siewnik zbożowy19966 636,00700,001400
  Przetarg w dniu 19 sierpnia 2020r.  
10Pług trzyskibowy1997560,00100,00900
11Pług trzyskibowy1997560,00100,00930
12Kultywator945,00100,001000
13Beczka na wodę 1; 1000 L368,0050,001030
14Beczka na wodę 2 ;1000 L131,0020,001100
15Beczka na wodę 3 ;4500 L stalowa1966504,0060,001130
16Rozrzutnik obornika19861 172,001 200,001200
17Opryskiwacz1 235,00200,001300
18Opryskiwacz 1 235,00200,001330
19Ładowacz cyklop19872 856,00300,001400
  Przetarg w dniu 20 sierpnia 2020r.  
20Kopaczka elewatorowa 11980672,00100,00900
21Brona ciężka644,00100,00930
22Szafka na odzież metal.szt.6 /1 szt. 280zł/1 680,00200,001000
23Beczka na paliwo 200 L69,0010,001030
24Agregat uprawowy +wał strunowy1 995,00200,001100
25Wyorywacz do buraków158,0020,001130
26Podbieracz pokosów1989180,0020,001200
27Samochód Ford transit19983 600,00400,001300

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 14 sierpnia 2020r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa
nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 13 i 14 sierpnia 2020r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 03.08.2020r. do 17.08.2020r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut