Gmina Wiśniowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnego nauczania w ramach programu „Zdalna szkoła”

Informujemy, że w ramach programu „Zdalna Szkoła”  Gmina Wiśniowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnego nauczania.

Gmina złożyła w dniu 3 kwietnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasz samorząd mógł wnioskować o wsparcie finansowe w wysokości 60.000,00 zł. Była to maksymalna kwota o jaką gmina mogła się ubiegać (wysokość dofinansowania była uzależniona od liczby uczniów w szkole).

W ramach projektu zostało zakupionych 20 laptopów z zestawami słuchawkowymi i 20 tabletów. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół z terenu gminy i będzie wypożyczony nauczycielom i uczniom w czasie zamknięcia placówek oświatowych. Sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył nauczycielom i uczniom po powrocie do nauki w czasie roku szkolnego.