Gmina Wiśniowa uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020

Informujemy, iż Gmina Wiśniowa uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 r. Program polega na wytypowaniu Sołectwa, które powoła Sołecką Grupę Odnowy Wsi celem przygotowania Strategii Rozwoju Wsi, przygotuje kierunki rozwoju i zmian i będzie czynnie uczestniczyć w realizacji zadania.

W Gminie Wiśniowa Sołectwem, biorącym udział w programie jest Sołectwo Szufnarowa. Przygotowany został wniosek o dofinansowanie, który zakłada realizację inwestycji pn : „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”.

Zakres zadania obejmuję przygotowanie placu pod mini plac zabaw przez mieszkańców oraz Sołecką Grupę jako wkład własny w realizację inwestycji. Zamontowane zostaną dwa rodzaje urządzeń

1. Zestaw zabawowy 2. Huśtawka dwuosobowa .

Realizacja zadania wpisuje się  w kierunek integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służące zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi. Celem programu jest wspieranie obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Zakłada on integrację i aktywizację społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

W tegorocznym naborze 97 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie projektu z czego 69 gmin otrzymało dofinansowanie.

Gmina Wiśniowa reprezentowana przez Pana Wójta Marcina Kuta i Panią Skarbnik Marię Przystaś w dniu 26.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 21 377,45 zł

 

Termin zakończenia realizacja zadania 31 październik 2017 r.