Gmina Wiśniowa zrealizowała 4 zadania budowy dróg gminnych i wewnętrznej w ramach projektów dofinansowanych z UE

Gmina Wiśniowa zrealizowała 4 zadania budowy dróg gminnych i wewnętrznej w ramach projektów:

  1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów – Szkoła w km 0+000 – 0+480”
  2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa Sklep Oparówka w km 1+270 – 1+982”
  3. „Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las – Różanka Cmentarz w km 0+645 – 1+645”
  4. „Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra Różanka Rola w km 1+300 – 1+730”

które zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE na poziomie 63.63 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach operacji przebudowano:

1. Odcinek 0,712km drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów – Szkoła.

Dofinansowanie – 75 864 PLN, Koszty całkowite 125 081,37 PLN

 

2. Odcinek 0,712 km drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa Sklep Oparówka.

Dofinansowanie- 181 936 PLN, Koszty całkowite 285 928,41 PLN

 

3. Odcinek 1 km drogi wewnętrznej Niewodna Las- Różanka Cmentarz.

Dofinansowanie – 166 285 PLN, Koszty całkowite 261 331,58 PLN

 

4.Odcinek 0,430 km drogi gminnej Tułkowice Góra Różanka Rola.

Dofinansowanie – 85 298 PLN, Koszty całkowite 134 054,31 PLN

 

 Przebudowane drogi  będą służyć wsparciu rozwoju miejscowości w Gminie Wiśniowa oraz całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd.