Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum w Wiśniowej oraz modernizacja Sali gimnastycznej w Szufnarowej

Gmina Wiśniowa zrealizowała projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum w Wiśniowej oraz modernizacja Sali gimnastycznej w Szufnarowej”

Celem projektu było: Zapewnienie równego dostępu do kształcenia wysokiej jakości na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Wiśniowa

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 716 014,08 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 890 133,06 PLN

Efekty zrealizowanej inwestycji:

  • Szkoły Podstawowe w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej i Gimnazjum w Wiśniowej zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (terminalowe pracownie multimedialne wyposażone w serwery, terminale komputerowe, monitory interaktywne, wizualizery, zestaw do wideokonferencji, oprogramowania dydaktyczne do nauki przedmiotów)
  • Wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej SP w Szufnarowej,
  • Wykonano wentylacje mechaniczną w Sali gimnastycznej w SP w Szufnarowej
  • Zamontowano system fotowoltaiczny na budynku SP w Szufnarowej