Informacja dla uczestników projektu OZE

 

Szanowni Państwo,

W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Wiśniowa i Frysztak” nie wyłoniono wykonawcy na żadną z 3 części zamówienia. W związku z powyższym ogłoszony został drugi przetarg, którego otwarcie nastąpi na przełomie maj/czerwiec. Ponadto w odniesieniu do wielu pytań ze strony potencjalnych wykonawców przedmiotowego zamówienia, dotyczących zbyt krótkiego czasu realizacji projektu, jednocześnie braku zainteresowania z ich strony realizacji inwestycji w tymże terminie, bądź też złożeniem ofert ze zbyt wysokimi cenami na poszczególny rodzaj instalacji, Gmina wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu do września 2019 roku. Istotą wydłużenia okresu realizacji jest pozyskanie wykonawcy z konkurencyjnymi cenami, na poziomie zakładanym na etapie wnioskowania na realizację przedmiotowego projektu. Brak zainteresowania ze strony wykonawców może wynikać również z faktu realizacji tego typu projektów w wielu województwach kraju w tym samym czasie, a tym samym deficyt mocy przerobowych.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość ze strony uczestników projektu. Nasze działania zmierzają do zrealizowania projektu w możliwie przystępnych cenach oraz w jak najszybszym terminie.

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku,

 

                                                                           MARCIN KUT

                                                                   WÓJT GMINY WIŚNIOWA