Informacja dla uczestników projektu z OZE

 

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”  nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17

 

Szanowni Państwo,

W dniu 04.09.2018r. zostały podpisane umowy: z Wykonawcą instalacji OZE – firma SANITO Sp. z o.o. Warszawa oraz Inspektorem Nadzoru – PRO-IN-TECH Dorota Lubas Rzeszów. Wykonawca rozpoczyna realizację inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak. W pierwszej kolejności montaż dotyczył będzie kotłów na biomasę i pomp ciepła tak, aby zdążyć przed sezonem grzewczym. Sukcesywnie przewiduje się też częściowy montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zakończenie całościowe realizacji inwestycji najpóźniej do dnia 28.06.2019r.

Wykonawca będzie się kontaktował z każdym z uczestników projektu przed montażem instalacji celem uzgodnienia terminu montażu. Wykonawca zobowiązał się również w niedługim czasie do oddelegowania osoby, z którą będzie kontakt na terenie obydwu Gmin.

Projekt jest bardzo trudny i wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy, również realizacja jest rozciągnięta w czasie, dlatego jeszcze raz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich uczestników projektu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Wójt Gminy Wiśniowa – MARCIN KUT

 Wójt Gminy Frysztak – JAN ZIARNIK