Informacja o wprowadzeniu indywidualnych kont bankowych do opłat lokalnych

Od stycznia 2019 r. dla każdego Podatnika zostały ustalone indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać przelewem wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, wpłat podatków oraz opłat za odprowadzanie ścieków.
Informacje o nadanym indywidualnym numerze konta znajdują się w nakazach podatkowych i informacjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz na fakturach za ścieki.
Informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych można uzyskać także w urzędzie Gminy Wiśniowa.
Wpłat można również dokonywać w kasie urzędu gminy Wiśniowa.