Informacje o utrudnieniach w ruchu

Szanowni Państwo

W dniu 29 lipca 2023 roku na terenie gminy Wiśniowa odbędą się zawody sportowe – bieg górski Pogórze Ultra Trail

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w postaci: chwilowego zamknięcia drogi wojewódzkiej DW 988 na odcinku od dworku Mycielskich do ścieżki za stadionem sportowym o godz. 08:00.  W/w ulice pozostaną zamknięte do czasu opuszczenia przez ostatniego zawodnika. Planowany czas wznowienia ruchu godz. 08.20

Jednocześnie zaznaczam, iż dalsza część zawodów biegnie przez miejscowość Pstrągówka i Jazowa , w związku z powyższym zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na osoby uczestniczące w biegu

Zaznaczam, iż trasa biegu będzie przez organizatora oznaczona biało-czerwoną taśmą oraz znakami informacyjnymi dla biegaczy – PROSIMY ICH NIE USUWAĆ ! Organizator po zakończonych zawodach niezwłocznie usunie wszystkie oznaczenia związane z biegiem.