Jubileusz wsi i parafii Niewodna

Niewątpliwie ten Jubileusz był jednym z największych wydarzeń społeczno- religijnych w naszej wsi i parafii. Wstępem do obchodów 650-lecia stała się peregrynacja kopii obrazu Św. Anny  po parafii na przełomie 2015/2016r., zapoczątkowana przez ks. proboszcza Henryka Czajkę. Następnie w 2016r. staraniem sołtysa Zenona Tomaszewskiego na placu kościelnym został posadowiony kamień z tablicą o treści: „W tym szczególnym czasie 1050. rocznicy Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia, przywołujemy pamięć  przodków, życząc przyszłym pokoleniom pomyślności i wszelkiego błogosławieństwa w rozwoju duchowym i społecznym. Mieszkańcy i parafianie Niewodnej, listopad 2016r ”. W tym miejscu należy podkreślić wkład pracy sołtysa i Adama Rypyścia. Planowane połączenie jubileuszu z konsekracją odnowionego głównego ołtarza w naszej świątyni nie ziściło się. Dlatego też w maju 2017r. z przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot parafialnych,  zawiązał się Społeczny Komitet Obchodów 650- lecia wsi i parafii Niewodna, na czele którego stanął sołtys i radny- Zenon Tomaszewski. Jego zastępcą została Lucyna Wojnarowska, przewodnicząca KGW, skarbnikiem – Kazimierz Jajko, komendant OSP, natomiast sekretarzem- Paweł Furtek z Rady Sołeckiej.

We współorganizację  obchodów włączył się Ośrodek Kultury w Wiśniowej. Postanowiono, że będą one miały miejsce 30 lipca 2017 r. i zostaną połączone z 26. Międzywojewódzkimi Spotkaniami Kapel Ludowych – Niewodna 2017. Zostały rozdzielone zadania dla poszczególnych grup i przystąpiono do odpowiedniego przygotowania tych szczególnych uroczystości. Przygotowano  zaproszenia i plakaty, zajęto się ich dystrybucją i odpowiednim rozreklamowaniem imprezy. Udano się do sponsorów i darczyńców o pomoc w organizacji, nakreślono ramowy scenariusz, ruszyła akcja zbierania starych zdjęć i dokumentów do opracowania wystawy, przygotowano okolicznościowe gadżety, pamiątki i upominki. Napisana została krótka historia wsi i parafii, przygotowano konkursy dla dzieci i dorosłych oraz bezpłatną loterię z nagrodami, które przekazali sponsorzy.  Bezpośrednio  przed głównymi wydarzeniami uporządkowano (wykoszono) tereny wokół drogi, kościoła, szkoły, przygotowano miejsca dla gości, estradę przy szkole, wyznaczono miejsca bufetowe, kąciki zabaw, sprowadzono sanitariaty oraz zorganizowano gastronomię z kuchni polowej i rożna, domowy stół, napoje chłodzące i gorące.

Niedziela 30 lipca 2017 r. była bardzo słoneczna i upalna. Obchody Jubileuszu 650 – lecia wsi i parafii Niewodna rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele Św. Anny i Joachima w Niewodnej, pod przewodnictwem ks. dziekana Bogusława Bogaczewicza z Frysztaka, w asyście ks. Henryka Czajki i księży rodaków: Bogusława Wójtowicza i Piotra Irzyka. Wśród obecnych była też siostra Marta Antonina Irzyk pochodząca z Niewodnej. Homilię wygłosił  ks. Czajka skupiając się na historii parafii; podkreślił rolę duszpasterzy w zakładaniu szkół na terenie dawnej, rozległej parafii i krzewienie patriotyzmu. Podziękował  samorządowi powiatowemu i gminnemu za dużą inwestycję  przy zabezpieczeniu osuwiska przy kościele i za fundusze na renowację zabytkowego wyposażenia naszej świątyni. Podkreślił obecność chóru „Harfa” i pocztów sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń, oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Szkoły Podstawowej z Niewodnej, oraz sztandaru OSP Jazowa (miejscowości, która przez wieki należała do niewodzkiej macierzy). Po mszy św. na placu przy kościele ks. proboszcz i sołtys odsłonili tablicę jubileuszową, którą poświęcił ks. dziekan. W imieniu wszystkich zebranych, pod tablicą kwiaty złożyli: Lucyna Wojnarowska- przewodnicząca KGW, Adam Rypyść  z Rady Parafialnej i Paweł Furtek z Rady Sołeckiej.

Przy wtórze kapeli ludowej zebrani przeszli barwnym korowodem na plac przy szkole podstawowej, gdzie miała miejsce druga część uroczystości jubileuszowych.

Po powitaniu zebranych głos zabrali: sołtys- Zenon Tomaszewski i Andrzej Wójcik- członek Rady Parafialnej, przedstawiając krótką historię wsi i parafii Niewodna. Następnie z gratulacjami i życzeniami wystąpili: starosta strzyżowski – Robert Godek, radni powiatowi: Małgorzata Książek, Piotr Myćka i Grzegorz Tomaszewski, sekretarz Urzędu Gminy w Wiśniowej – Jacek Rybczyk i zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej – Kazimierz Jakobsze.

Atrakcji było bardzo dużo. Dla melomanów koncertowały doborowe kapele ludowe: „W kuźni u kowala” z Kowalowej, „Duklanie” z Dukli, „kapela Zastawnych” z Brzostku oraz kapela  z Czudca. W sali szkolnej mieściła się wystawa starych zdjęć i dokumentów  zatytułowana „… za staro Nyewodno…”- tytuł  zaczerpnięty z tekstu procesowego Mikołaja Bogorii z 1366r. Ponad 50 dokumentów i 225 zdjęć zostało rozdzielonych  na wątki tematyczne: Wydarzenia, Szkoła, I Komunia św., Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej, Parafianie, Zabudowania . Jej kurator to Roman Wójtowicz i zespół: Paulina Leśniak, Wiesława Bełch, Grzegorz Tomaszewski, Karolina Wojnarowska, Natalia Szarek.

Również ciekawą była wystawa pejzaży Niewodnej połączona z retrospekcją pt. „Z przeszłością w przyszłość”, autorstwa Wojtka Wójcika z zespołem. Chętni mogli też obejrzeć prezentację zdjęć z prac przy zabezpieczaniu osuwiska w 2014r., przygotowaną przez Andrzeja Wójcika. Kazimierz Długosz- nasz parafianin z Wiśniowej wystawił niewielki fragment swoich zbiorów, dawnych  narzędzi, urządzeń, wyposażenia gospodarstw czy warsztatów rzemieślniczych. Młodzież z KSM-u przygotowała tablicę do odsłonięcia z karteczkami- cegiełkami (650 szt.) zawierającymi cytaty i myśli. Zbiórka z tej akcji przeznaczona została na Podkarpackie Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie. Były konkursy z nagrodami, aukcje niepowtarzalnych obrazów (Stanisława Koziarza, studentów UMK w Toruniu). Jak ciepłe bułeczki rozeszły się karteczki, które wymieniano na atrakcyjne i wartościowe nagrody rzeczowe. W zamian można było wrzucić niezobowiązujący, dobrowolny datek do puszek na potrzeby konserwatorskie w naszym kościele. W punktach promocyjnych były  bezpłatne, okolicznościowe gadżety, pamiątki, magnesy, pocztówki itp. Z zaangażowaniem tymi działaniami zajmowali się Halina, Andrzej, Wojtek i Piotrek Wójcik z innymi wolontariuszami z KSM-u  i nie tylko. Nie brakowało też smakołyków kulinarnych, napojów chłodzących i gorących. Panie z KGW, chóru, Caritasu uwijały się w częstowaniu ciastem, pierogami, domowym chlebem. Druhowie strażacy nie mogli nadążyć w smażeniu kiełbasek, a kuchnia polowa wydała „grubo” ponad 650 porcji bigosu i grochówki, przygotowanej jak zwykle wyśmienicie przez druha komendanta Kazimierza Jajko z zespołem. Wszyscy obecni mogli nasycić się do woli, nie ponosząc żadnego uszczerbku we własnym portfelu. Przyjemną niespodzianką było wręczenie na pamiątkę i w podzięce sołtysowi i ks. proboszczowi oryginalnych, niepowtarzalnych drewnianych ławek ogrodowych z napisem: 650 lat wsi i parafii Niewodna 30.07.2017r., ufundowanych przez niewodzką firmę „Świat Zieleni” Adama Rypyścia.

W tym miejscu należy podkreślić niebywałe zaangażowanie Mieszkańców i Parafian Niewodnej  w pracę, hojność i inne wszelakie działania, abyśmy mogli tak doniośle, szczególnie, obficie, radośnie, a nade wszystko wspólnie i zgodnie świętować Nasz Jubileusz.

Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim firmom, instytucjom, sponsorom, darczyńcom indywidualnym, także tym, którzy chcieli pozostać anonimowi, za ofiarowane dobra materialne i finansowe, modlitwę i dobre życzenia. Lista dobrodziejów na innej szpalcie.

Zapraszamy wszystkich jesienią 2017 r., kiedy to wspólnie posadzimy 650 drzewek obok kościoła (dar dodatkowy od sponsora) jako  Las Jubileuszowy!

Niebywałą przyjemność, dumę ze swoich Rodaków przy organizacji wspólnego dzieła miał prowadzący II część uroczystości, piszący tę relację, Grzegorz Tomaszewski.