Już tylko do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Rachmistrzowie spisowi kontaktują się z osobami, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet, infolinię ani też nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Pamiętaj, że NIE MOŻESZ ODMÓWIĆ RACHMISTRZOWI WYWIADU, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.