Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie w sprawie badania mięsa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2022 pozycja 1896) od stycznia 2023 r. metoda trychinoskopowa (kompresorowa) wykorzystywana do badania mięsa na obecność włośni przez urzędowych lekarzy weterynarii staje się metodą niedopuszczalną do prowadzenia tych badań. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2024 r. mięso na obecność włośni pochodzące z uboju gospodarczego świń na użytek własny oraz dzików będzie badane tylko i wyłącznie metodą wytrawiania.

Obowiązkowe pozostaje zgłaszanie zamiaru przeprowadzenia uboju trzody do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na minimum 48 godzin przed dokonaniem uboju (telefonicznie 17 2770043) oraz badanie mięsa świń i dzików na obecność włośni w każdym przypadku uboju gospodarczego na użytek własny trzody chlewnej i po odstrzale dzika.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie powiatu strzyżowskiego możliwość badania mięsa na obecność włośni od 1 stycznia 2024 r. będzie możliwa w:

STACJI WYTRAWIANIA
przy Gabinet Weterynaryjny lek wet Witold Żydzik, ul. Mostowa 24, 38 – 100 Strzyżów

Tel. 17 2764620 / 693 393 683

Próbki mięśni świń i dzików do badań przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 12:00, natomiast próbki przyjęte po godzinie 12:00 badane będą w kolejnym dniu badań. W sobotę będzie możliwość badania tylko ubitych świń w godzinach 10:00 do 12:00.

Powyższa organizacja badania dotyczy początkowego okresu wdrażania badania nową metodą i może być zmieniona po przeprowadzonej analizie przeprowadzonych badań. W dalszym ciągu badanie  w  wyznaczonej stacji będzie bezpłatne dla rolnika/myśliwego.

Każdej dostarczonej próbce dzika musi towarzyszyć kompletna, prawidłowo oraz czytelnie wypełniona obowiązująca dokumentacja, zamieszczona na stronie http://piwstrzyzow.itl.pl/bip oraz dostępna w wersji papierowej w biurze PIW i miejscu badania.

Próbki mięsa od dzików i świń, należy dostarczać w opakowaniu szczelnym, nieuszkodzonym. Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badań odpowiada zleceniodawca. Jeżeli stan próbek jest niezadowalający lub ich ilość niewystarczająca, próbki mogą nie zostać przyjęte do badania. Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę.

Materiał dostarczony do badania:

  1. filary przepony w przejściu do części ścięgnistej, część żebrowa lub mostkowa przepony, mięśnie żuchwowe, język, mięśnie brzuszne,
  2.  kawałków mięsa: mięśnie poprzecznie prążkowane o małej zawartości tłuszczu, pobrane  z  miejsc  w  pobliżu kości lub ścięgien.

Wielkość próbki – 100g.

Wszelkie informacje dotyczące prawidłowego przeprowadzenia uboju na użytek własny będą udzielane osobom zainteresowanym pod ww. adresem oraz nr telefonu: tel.: 17 2770043, oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://piwstrzyzow.itl.pl/bip.

[Informacja na podstawie pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie lek. wet Antoni Kopeć]