Konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza interesariuszy rewitalizacji na konferencję podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Konferencja odbędzie się 2 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wiśniowa.