Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” to jeden z głównych elementów „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, który na trwałe wpisał się
w kalendarz działań mieszkańców podkarpackich sołectw. Jest jedną z form wparcia, jaką Samorząd Województwa Podkarpackiego oferuje lokalnej społeczności
w ramach Programu Odnowy Wsi. Zgodnie z regulaminem konkursu gminy zgłaszają miejscowość ze swojego terenu, która rywalizuje o tytuł tej „najpiękniejszej”.

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” ma za zadanie wyłonienie i promowanie najlepszych wzorców działania, pokazanie piękna wiejskiego krajobrazu, jak również dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Jest wizytówką i najbardziej spektralnym przedsięwzięciem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. To doskonała okazja do promowania i nagradzania sołectw, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność do wspólnych działań. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie szeroko rozumianej aktywności społecznej. Konkurs ma wyłaniać te miejscowości, w których mieszkańcy w sposób szczególny dbają o walory swojej wsi poprzez integrację i zaangażowanie, gdzie głównym wyznacznikiem nie muszą być czynniki ekonomiczne. Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” odbywa się cyklicznie raz w roku i ma stanowić inspirację i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla jego naśladowców.

Nowością w tej edycji jest uruchomienie głosowania internetowego, które pozwoli na wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców.

Od 2 listopada można oddawać głosy na 10 miejscowości z terenu województwa podkarpackiego wybrane przez Komisję Konkursową w pierwszym etapie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”. Głosowanie potrwa do 30 listopada br. (do godz. 24.00).  Wspólnie  zadecydujmy, która z 10 wizytowanych miejscowości w tym roku  zasługuje na tytuł „Pięknej Wsi Podkarpackiej”.

http://pieknawies.podkarpackie.pl/index.php