Markuszowa – III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2021″

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, Sołectwo Markuszowa zdobyło zaszczytne III miejsce.

W roku 2021 do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021 r. zgłosiło się 18 sołectw. Były to zarówno miejscowości, które są siedzibami gminy, jak również mniejsze sołectwa, wyróżniające się  dbałością o przestrzeń publiczną i integrację społeczną. Nowością tej edycji konkursu było uruchomienie głosowania internetowego, które pozwoliło na wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców. Wyniki głosowania internetowego sumowane były z wynikami oceny dokonanej przez komisję konkursową.

Nagrodą rzeczową otrzymaną przez Sołectwo Markuszowa była spalinowa piła motorowa. Nagrody ufundowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej PROW na lata 2014-2020.

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” ma za zadanie wyłonienie i promowanie najlepszych wzorców działania, pokazanie piękna wiejskiego krajobrazu, jak również dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie szeroko rozumianej aktywności społecznej. Konkurs ma wyłaniać te miejscowości, w których mieszkańcy w sposób szczególny dbają o walory swojej wsi poprzez integrację i zaangażowanie, gdzie głównym wyznacznikiem nie muszą być czynniki ekonomiczne.

Więcej informacji i relacja: https://odnowawsi.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/399-rozstrzygniecie-konkursu-piekna-wies-podkarpacka-2021

Gratulacje dla Społeczności wsi Markuszowa!