Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że trwają konsultacje społeczne projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 28 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzanych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których znajdują się szczegółowe informacje.

Konsultacje społeczne projektów aPZRP – Stop Powodzi

Konsultacje społeczne – filmy – Stop Powodzi