Nabór do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej na rok 2020/2021

Nabór do Żłobka Samorządowego odbędzie się od 01.06.2020 do 12.06.2020. Podania należy wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Karta Zgłoszeniowa do Żłobka jest dostępna na stronie internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/.

Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz koniecznie podpisane przez obojga rodziców).

Rekrutacja odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej.

Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do 06.07.2020. Jeżeli dziecko dostanie się do placówki rodzic (w uzgodnionym terminie) zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka. Podpisany komplet dokumentów należy wrzucić do skrzynki najpóźniej do dnia 17.07.2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).