Naturalnie, kulturalnie, lokalnie…

W 2017 roku będzie realizowana Inicjatywa pn. „Naturalnie, kulturalnie, lokalnie” w ramach Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Liderem Inicjatywy jest Ośrodek Kultury w Wiśniowej.

 

zieleniec

Realizacja tego działania ma na celu poprawę estetyki centrum wsi Wiśniowa oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Czyste środowisko naturalne oraz malownicze szlaki piesze i rowerowe to potencjał, który należy pielęgnować. Dlatego, w ramach inicjatywy powstanie zielone miejsce, przyjazne rowerzystom, wszystkim mieszkańcom, turystom i …jerzykom! Umieścimy drewnianą wiatę ze stolikiem, ławeczkami i stojakami na rowery, będące miejscem odpoczynku i okazją do rozmów o kulturze. Założymy zieleniec o charakterze przyrodniczym, spełniającym funkcję estetyczną i edukacyjną. Zbudujemy budki lęgowe dla jerzyków, by chronić ten gatunek ptaków. Zorganizujemy warsztaty instruktażowe.

A to wszystko z myślą o nas i naszym otoczeniu!

 

zieleniec2