Ogłoszenie Spółki Wodnej w Kalembinie

Spółka Wodna w Kalembinie informuje mieszkańców korzystających z wodociągu, iż woda  nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym. Woda  nadaje się do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Informacja ważna do odwołania.