Pani Julianna z Markuszowej ukończyła 100 lat życia

W dniu 19 lipca 2022 roku mieszkanka Markuszowej Pani Julianna Szarpała ukończyła 100 lat życia. Z tej okazji wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut wraz z sołtysem Markuszowej Adamem Mroczką oraz radnym Rady Gminy Wiśniowa Tadeuszem Kolbusz złożyli życzenia Szanownej Jubilatce.

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Agnieszka Żurawska – Kierowniczka KRUS w Strzyżowie, która oprócz życzeń przekazała Pani Juliannie decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku do emerytury.

Pani Juliannie życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata.