Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Tułkowice, Różanka i Wiśniowa

W dniu 26.03.2024 została zawarta kolejna umowa na realizację zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Umowa  zawarta pomiędzy  Firmą Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski a Gminą Wiśniowa.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Grzegorz Włodyka – Skarbnik Gminy Wiśniowa, Pan Paweł Lisowski – właściciel firmy Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tułkowice z częścią Różanki. Sieć grawitacyjna – 2780 mb
 2. Budowa kanalizacji w części miejscowości Wiśniowa Balice. Sieć grawitacyjna – 826 mb
 3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wiśniowa – Zawodzie
 • Siec grawitacyjna ok 750 mb
 • Sieć tłoczna – ok 990 mb
 • Pompownie ścieków- 2 szt

Wartość umowy: 2 178 822,00 PLN w tym dofinansowanie: 1 600 000,00 PLN. Pozostałe środki pochodzą z Budżetu Gminy Wiśniowa.

Termin realizacji zadania: 20 miesięcy od podpisania umowy (26.11.2025).

Umowa ta rozpoczyna kolejną inwestycję jaką Gmina Wiśniowa realizuje w ramach gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Wiśniowa.

W trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Wartość inwestycji: 8 608 770,00. Wykonawca: Inżynieria Rzeszów S.A. Termin realizacji: 28.02.2025 r.

 • Etap I : Budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Kożuchów, Markuszowa, Niewodna i Tułkowice w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłówku oraz budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Kożuchów, Markuszowa, Niewodna i Tułkowice w Gminie Wiśniowa. (Dofinansowane : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wartość inwestycji: 1 746 353,64. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek, Termin realizacji: 30.10.2024 r.

 • Etap II : Budowa sieci wodociągowej w Kozłówku w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłówku oraz budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Kożuchów, Markuszowa, Niewodna i Tułkowice w Gminie Wiśniowa. ( Dofinansowane : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wartość inwestycji: 1 183 752,00  PLN. Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany  LISBUD Paweł Lisowski. Termin realizacji: 13.12.2024 r.

W dniu 07.11.2023 zakończono inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Niewodna, Tułkowice i Wiśniowa.

Wartość inwestycji: 4 889 742,00 PLN. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek

Wartość inwestycji wykonanych oraz w trakcie realizacji w ramach gospodarki wodno-ściekowej w latach 2023-2024 wynosi: 18 607 439,64 PLN

Gmina Wiśniowa uzyskała również dofinansowanie na następujące zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej:

 1. Modernizacja biologicznego reaktora nr 1 w Oczyszczalni Ścieków w Wiśniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla celów eksploatacyjnych Oczyszczalni. Dofinansowanie: 1 000 000, 00 PLN
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno- biologicznej oraz gospodarką osadową – Etap II. Dofinansowanie: 5 500 000,00 PLN

Razem : 6 500 000,00 PLN

Trwają prace przy dokumentacjach projektowych. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie postępowań w celu wyłonienia wykonawców.