Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiśniowa

W Dniu 08.03.2024 została zawarta kolejna już umowa na realizacje zadania Dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Umowa  zawarta pomiędzy  Firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle wyłonioną w postępowaniu przetargowym tryb podstawowy a Gminą Wiśniowa .

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marcin Kut- Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Grzegorz Włodyka- Skarbnik Gminy Wiśniowa, Pan Adam Matuszewski oraz Zbigniew Brączyk- Członkowie Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle .

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 20 odcinków dróg na terenie Gminy Wiśniowa w podziale na następujące zadania, tj.:

 1. Droga Wewnętrzna Jaszczurowa dz 514 (Baran)
 2. Droga wewnętrzna Jaszczurowa dz 468/2, 470/1, 469/2 (Opielowska)
 3. Droga wewnętrzna Jaszczurowa dz 425/3, 424/3, 428/6, 428/9, 428/11 (Chmura)
 4. Droga wewnętrzna Jazowa 156/1, 157/1, 158/1, (Kłęczek)
 5. Droga G112460R_Jazowa_Skrzyżowanie _SKR
 6. Droga wewnętrzna Kożuchów 460p1 (Chlebica)
 7. Droga wewnętrzna Markuszowa dz 616 (Lepak)
 8. Droga wewnętrzna Markuszowa dz 654
 9. Droga Niewodna dz 136p1 135/1 134 133/1 do potoku (Koczela)
 10. Droga wewnętrzna Oparówka dz17/5, 8/3, 1610/4, 6/5   Lasek
 11. Droga wewnętrzna Pstrągówka dz gr nr 2070/1 (Szkołut)
 12. Droga Różanka dz 336p5  Cynarski
 13. Droga  G112454R_ Różanka _Rola _Grodzisko
 14. Droga wewnętrzna Szufnarowa dz 1522/1, 1520/1, 1519/1,    1518/3, 1523/5 (za sklepem 110m)
 15. Droga wewnętrzna Szufnarowa dz 2278/3, 2276/3, 2277/1, 2256/1 (Suchecki) 
 16. Droga wewnętrzna Szufnarowa dz 687, 601/6, 600/3, 603/4, 599/4 (Jarzab -Góra)
 17. Droga Wewnętrzna za Domem strażaka Tułkowice Podlas  dz gr nr 81/1, 77/3, 79/1, 234, 82/1, 76/1, 83/1
 18. Droga wewnętrzna Wiśniowa dz nr 979/1, 977/1, 975/1, 976/1, 949/1 (Ozga)
 19. Droga wewnętrzna Wiśniowa dz nr 467/5, 472/5 (Mycka)
 20. Droga G112456R_Wiśniowa SKR UG

Wartość umowy: 1 848 836,62 PLN w tym :

Dofinansowanie: 1 600 000,00 PLN

Pozostałe środki pochodzą z Budżetu Gminy Wiśniowa.

Termin realizacja zadania: 6 miesięcy od podpisania umowy (08.09.2024 )

Umowa ta rozpoczyna kolejną inwestycję jaką Gmina Wiśniowa realizuje w ramach modernizacji i budowy dróg na terenie Gminy Wiśniowa.

Ponadto informujemy że w dniu 21.03.2023  zakończono inwestycje polegającą na przebudowie  28 odcinków dróg w 13 miejscowościach o łącznej długości ponad 10 km na kwotę- 4 406 401,47 PLN oraz w  dniu 15.09.2023 zakończono inwestycje polegająca na kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane PPGR na terenie Gminy Wiśniowa,  zadanie obejmowało przebudowę 10 odcinków dróg w 4 miejscowościach o łącznej długości ponad 3 km na kwotę – 2 416 843,61 PLN.