Podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na budynek mieszkalny w Szufnarowej dz.nr 2071/5”

W dniu 29.03.2024 została zawarta umowa na realizację zadania dofinansowanego w ramach pozyskanych środków przez Gminę Wiśniowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

Umowa została zawarta z firmą SCI Systems sp. z o.o. Sp. K. wyłonioną w postępowaniu przetargowym.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marcin Kut- Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Grzegorz Włodyka- Skarbnik Gminy Wiśniowa, Pan Jerzy Urbana, Ryszard Stypień – Właściciele firmy SCI Systems sp. z o.o. Sp. K.

Zadanie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na budynek mieszkalny (4 lokale) i zaplecze sportowe dla istniejącego boiska sportowego, budowa osadnika ścieków, zewnętrznych odcinków instalacji wod.-kan., wewnętrznej instalacji gazowej.

Zakres prac obejmuje:

 • Roboty budowlane- Instalacje elektryczne
 • Roboty budowlane- Instalacje wewnętrzne- przyłącz wody, przyłącz gazu. Przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Roboty budowlane – budowlanka
 • Wyburzania i zamurowania
 • Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian piwnic
 • Murki oporowe i schody zewnętrznej do piwnic
 • schody na parter
 • ściany wewnętrzne
 • konstrukcje żelbetowe
 • Dach konstrukcja pokrycie
 • Tynki wewnętrzne i okładziny
 • Podłoża i posadzki
 • Stolarka okienna
 • elewacje odbój
 • Zagospodarowanie terenu- chodnik i plac utwardzony

Wartość umowy: 975 442,37  PLN

Dofinansowanie z BGK : 491 722,04 PLN

Pozostałe środki pochodzą z Budżetu Gminy Wiśniowa.

Termin realizacja zadania: 12  miesięcy od podpisania umowy (29.03.2025)