Program „Czyste Powietrze” – wymiana pieca i termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie z  16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronach internetowych:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/780-program-priorytetowy-czyste-powietrze

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

 

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań we wszystkich gminach w Polsce.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste powietrze” organizowane z ramienia Ministerstwa Środowiska na terenie Gminy Wiśniowa odbędzie się w terminie 17 września 2018 r. (poniedziałek), o godzinie 18:00, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej.