Przetarg ustny (licytacja)

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 40 z późn. zm.), ogłasza

 PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ) na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p. Cena wywoławczawadiumGodzina licytacji
1Cyrkularka z silnikiem500,00100,001000
2Silnik do kombajnu800,00300,001030
3Kosiarka rotacyjna Komunal Trak100,0050,001100
4Samochód osobowy Skoda Fabia2.500,001.000,001130

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2023r, w miejscowości Jazowa na placu gminnym.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 23 października 2023r. w kasie
Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa
nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 19,20 października 2023r. na placu gminnym w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie nr tel. 17 2775 062 wew. 36).

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 25.10.2023r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej
w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Wiśniowa, dnia 02.10.2023r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 09.10.2023r. do 23.10.2023r./włącznie/ w:  

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl