Publiczny przetarg ustny (licytacja)

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 40 z późn. zm.), ogłasza

    PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p. Cena wywoławczawadiumGodzina licytacji
1Rozdrabniacz bijakowy2.800,00500,00930
2Cyrkularka z silnikiem1.200,00200,001000
3Silnik do kombajnu2.000,00300,001030
4Kosiarka rotacyjna Komunal Trak240,0050,001100
5Samochód osobowy Skoda Fabia5.850,001.000,001130
6Samochód ciężarowy Fiat Seicento1.600,00200,001200

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2023r, w miejscowości Jazowa na placu gminnym.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 22 maja 2023r. w kasie
Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa
nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 17, 18 maja 2023r. na placu gminnym w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 25 maja 2023r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 05.04.2023r. do 19.04.2023r./włącznie/  

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl