Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej na rok 2023/2024

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej – dotyczy roczników 2023, 2022, 2021.

Termin: 15.03.2023r. – 29.03.2023r.

Od września 2023 r. do żłobka przyjmowane będą dzieci od 20 tygodnia życia.

Czesne 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania żłobka w kwocie 400 zł

  • na pierwsze dziecko w rodzinie
  • na każde dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia
  • na dziecko, które ukończyło 36 miesiąc życia

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku 

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 29.03.2023 należy dostarczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz zaświadczeniami o zatrudnieniu jak również podpisane przez obojga rodziców). Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do placówki rodzic zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka i zwrócić podpisany komplet dokumentów do 19.04.2023

Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do 14.04.2023.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:

17 3333 141 (Żłobek Samorządowy),                     

721 127 152 (Dyrektor żłobka).