Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej

W dniach 7 – 11.05.2018 odbędzie się rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej. Rodzice, którzy pragną zapisać swoje dziecko są zobowiązani wypełnić „kartę zgłoszeniową do żłobka”, która znajduje się do odebrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej (budynek gimnazjum) od dnia 2 maja 2018 oraz jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Wiśniowa. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w dniach od 7 do 11 maja 2018 w godzinach 700-1500 u Dyrektora Żłobka. Pokój Dyrektora Żłobka znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Wiśniowej (budynek Szkoły Podstawowej – pokój 1/25-parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 721 127 152 (Dyrektor żłobka),   17 2775087 (ZEAS)

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA